Занимания по интереси

Категория: Начало Публикувана на Вторник, 10 Октомври 2023

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

 В края на м. септември 2023 година се извърши анкетно проучване сред учениците от І- VII клас.

 След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците.

На Педагогически съвет се обсъдиха възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за учебната 2023/2024 година.

Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат следните занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от І-ви до VII-ми клас:

клуб „Млад природолюбител“, клуб „Математика - лесна и интересна“, клуб „Магията на информационните технологии“, ателие „Цветна палитра“ и клуб „Гражданин на света“.


ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2023/2024 година


Заповеди на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители

2. Утвърждаване на програма и правила за организиране и провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси /по Наредбата за приобщаващо образование, национално финансиране/


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2023/2024 година

 


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

 В края на м. септември 2022 година се извърши анкетно проучване сред учениците от І- VII клас.

 След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците.

На Педагогически съвет се обсъдиха възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за учебната 2022/2023 година.

Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат следните занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от І-ви до VII-ми клас:

клуб „Млад природолюбител“, клуб „Фолклор на етносите - Ромски фолклор“, клуб „Магията на информационните технологии“, ателие „Цветна палитра“ и вокална група „Щурче“.


ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2022/2023 година


Заповеди на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители

2. Утвърждаване на програма и правила за организиране и провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси /по Наредбата за приобщаващо образование, национално финансиране/


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2022/2023 година

 

 

____________________________________________________

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

 В края на м. септември 2021 година се извърши анкетно проучване сред учениците от І- VII клас.

 След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците.

На Педагогически съвет се обсъдиха възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за учебната 2021/2022 година.

Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат следните занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от 1-ви до 7-ми клас:

 клуб „Млад природолюбител“, клуб „Млад спортист“, клуб „Фолклор на етносите- Ромски фолклор“, клуб „Магията на информационните технологии“, ателие „Цветна палитра“, вокална група „Щурче“.


ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2021/2022 година


Заповед на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители 

2. Утвърждаване на програма и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси /по Наредбата за приобщаващо образование, национално финансиране/


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2021/2022 година


 ____________________________________________________

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2020/2021 година


Заповед на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители 

2. Утвърждаване на програма и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2020/2021 година


 ____________________________________________________

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


Заповед № 75 от 9 октомври 2019 г. на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители  за определяне ръководители и график

2. Утвърждаване на програва и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


График за провеждане на допълнителни учебни часове за занимания по интереси с ученици от уязвимите групи през учебната 2019/2020 година