Профил на купувача

Категория: Начало Публикувана на Понеделник, 14 Септември 2015

Съгласно изисквания на Закона за обществените поръчки:

"Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност".

В този раздел ще публикуваме  информация свързана с възлагането на обществени поръчки съгласно ЗОП.


 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СЕЛО ЧЕРНА ГОРА