Безопасност на движението по пътищата

Категория: Начало Публикувана на Вторник, 12 Септември 2023

 ->ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА<-


УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/

за учебната 2021/2022 година е определена със Заповед № 589 от 1 септември 2023 година на директора на училището и е в състав:

 Председател: Радостина Петкова - ресурсен учител;

 Членове: 1. Евгени Стоянов - старши учител в прогимназиален етап;

 2. Мариана Петкова - старши учител в начален етап.


График за провеждане на часовете по БДП за учениците от I-VII класове     ->ТУК<-


График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "БДП"      ->ТУК<-