Екип

Категория: За училището Публикувана на Събота, 14 Октомври 2023

Анета Стефанова Делчева – директор,  GSM: 0887011211


Венелина Недева Дечева – заместник – директор  по учебната дейност, GSM: 0889557271


Евгения Ничкова Ангелова –  учител в подготвителна група


Росица Петрова Киричева – старши учител, начален етап на основно образование (I – IV клас)

Мариана Бонева Петкова – старши учител, начален етап на основно образование (I – IV клас)


Дочка Петкова Иванова - старши учител, начален етап на основно образование (I – IV клас)


Катя Николова Демирева – старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)


Евгени Стайков Стоянов- старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Дора Теодосиева Рашева- старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Виолета Колева Бонева- старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Петя Минкова Ненова- учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Филип Пеев Карапеев – учител, начален етап на основно образование (I – IV клас) ЦДО


Мария Петкова Койчева - психолог/учител, начален етап на основно образование (I – IV клас) ЦДО


Петър Маринов Маринов – старши учител, начален етап на основно образование (I – IV клас) ЦДО


Радостина Петрова Петкова - ресурсен учител


Гергана Славова Маленкова - логопед