История

Категория: За училището Публикувана на Събота, 18 Октомври 2014

Началото

                         По време на тежките години и векове на османската власт българският народ успява да се съхрани. Българската грамотност, просвета и книжовност просъществуват и се развиват благодарение на възраждането на нашия народ, стремящ се към образование и просвета, пропит от идеята за национално обособяване и заемане на достойно място в Европа. В тези трудни години, през 1847 година за пръв път в с. Кара Орман / дн. Черна гора/ е въведено учението. Тогава не е имало училище. Даскалчетата се учат в къщата на Желю Недев, от учителя Димитър Недялков Матевски, който учителства две години. От създаването през 1847 година до 1882 година обучението се води от един учител, в различни къщи или в църковния салон. Учебният материал е църковно четене и пеене.

През 1860 година се построява първата сграда на училището на мястото, където то и до днес се намира. Построено е със средства от населението и по нищо не се различава от къщите по онова време.

Оживяването на икономиката, дейното включване на населението в производството и търговията, сравнително подобрените обществени условия и нарасналото народно самосъзнание налагат необходимостта от придобиване на по – цялостна грамотност, от светско образование. През учебната1877 /1878 година са въведени всички учебници, които методата на това време изисква: четене, смятане, граматика, география, история. Учител е Никола П. Василев. Училището е първоначално. Учебната година се свършва с изпит и даване на свидетелства.

....... ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ