Обществен съвет

Категория: Обществен съвет
Публикувана на Понеделник, 10 Януари 2022

Нормативни документи:

 

1. ЗПУО Глава ХІV Обществени съвети

 

2. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 (от януари 2023 година)

 

Основни членове:

 1.    Сузана Асенова Тодорова- председател, представител на родителите

 2.    Мария Миткова Гогова- член, представител на родителите

 3.    Руска Илиева Щилянова- член, представител на родителите

 4.    Анка Борисова Славова- член, представител на родителите

 5.    Атанаска Минчева Атанасова - кмет на с. Черна гора, представител на финансиращия орган – община Братя Даскалови

 

Резервни членове:

 1.    Райна Иванова Петрова - представител на родителите

 2.    Димитринка Дешкова - секретар на кметство с. Черна гора, представител на финансиращия орган – община Братя Даскалови

 Административно и техническо подпомагане дейността на съвета: Венелина Недева Дечева, заместник- директор по учебната дейност в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”