Образци документи

Категория: За родителите Публикувана на Четвъртък, 14 Септември 2023

  • ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  • НЕИСПОУ - РАБОТНА КАРТА

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  •  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИК В I-ВИ КЛАС

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ УЧЕНИК В I-ВИ КЛАС

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК ВЪВ II - VII КЛАС

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОРИГИНАЛ/ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗБОР НА ЧУЖД ЕЗИК, ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА И ИЗБОР НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 92 ОТ ЗПУО:

II - IV  КЛАС

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат

V - VII  КЛАС

Може да свалите от ТУК - doc формат

Може да свалите от ТУК - pdf формат