Полезно

Категория: За родителите Публикувана на Сряда, 09 Ноември 2022

Годишен план за дейността на училището през учебната 2023/2024 година


Уважаеми родители и ученици,

Поради разпространението на COVID-19  и увеличаване броя на заболелите на територията на Република България от 16.03.2020 в продължение на две седмици няма да се провеждат учебни занятия.

Призовавам всички да останат по домовете и да спазват следните съвети:

1. Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, магазини, домове, квартири и други. Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за:

- затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, което ще ви е необходимо след ваканцията

- за разходки и спорт на открити места, където няма много хора

2. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване).

3. Препоръчваме на всяко семейство да подготви детето си за предстоящите учебни дистанционни занятия и му осигури лични предпазни средства (дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция на спиртна основа, маски за лице и други) и да изисква при изхвърлянето им да се поставят в завързана найлонова торбичка в наличните кошчета на територията на училището.

4. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират на всеки час и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

5. Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния двор и т.н.

6. Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове , коридори и др

7. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн. Болни ученици не могат да присъстват в учебни часове. При проявени признаци на неразположение у учениците, същите ще бъдат настанени в медицинския кабинет и ще бъдат уведомявани родителите, които в спешен порядък трябва да приберат децата си от училище.

8. Уважаеми родители, достъпа до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица от завръщането на учениците в училище до отминаване на епидемиологичната обстановка.

 Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.

 8. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности до следващо съобщение.

 Анета Делчева - директор


 

 Как да предпазим детето си от престъпление


       Уважаеми родители,

отделете 30 минути за да гледате ТОЗИ филм

и да прочетете ТАЗИ статия